Изложби за кучета

Нашата първа изложба на кучета "Antwerp Dog Show 2021" 55ste Internationale rashondententoonstelling Dalmatinski Pas, Белгия

2-ро място

Втората ни изложба е CAC- Национална изложба за далматинци в Бонхайден, Белгия

3. Изложба 46 Международна изложба на кучета Маастрихт, Нидерландия

4. CAC Dalmatian Specialties (KCM 2xCAC) в Барневелд, Нидерландия

🏆 НАЙ-ДОБЪР МЛАДШИ ЖЕНСКИ ОТБОР 🏆

5. CAC на открито Zeeland 2022

KC Zeeland, Изкл. 2

6. CAC Dalmatian Specialty (KCM 2xCAC) 2022, Холандия

Exc. 1, клас Intermediate

7. Специализирана изложба за далматинци, Първомай- България 2022

Отличен.1, Междинен клас, BOS 3, Най-добра глава - 2.

8. Специализирана изложба за далматинци, Първомай- България 2023

EX. 1, Открит клас, BOS 3, Най-добра глава- 2.